Select-a-House
Ginnekenweg 368
Breda

Tel: 076 - 565 82 88
Mail: info@select-a-house.nl

Breda - Wijk: West

Huren of verhuren in Breda West? Op deze pagina leest u alles over de wijk West in Breda. Deze wijk is onderverdeeld in meerdere subgebieden die wij onderstaand voor u beschreven hebben. Per subgebied wordt aangegeven welke type buurtbewoners u kunt verwachten.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze type buurtbewoners verwijzen we u naar deze pagina.Beschrijving wijk: West - Haagpoort

Haagpoort (Breda West) is een tamelijk dichtbevolkt deel van Breda. Er staan relatief veel kleine woningen, waarvan een relatief groot aantal onder de categorie sociale woningbouw vallen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals de woningen aan de Weerijssingel. Deze zijn relatief ruim. Meer dan 50% van de woningvoorraad dateert uit de periode 1906-1945 en 10% is van nog oudere datum. Deze wijk heeft relatief weinig groenelementen. Met de oever van de Aa of Weerijs langs de Weerijssingel, de groene ruimte langs de Amstelstraat en wat bomenrijen langs en tussen enkele hoofdwegen, zijn de voornaamste groenelementen wel genoemd. De belangrijkste winkelvoorzieningen liggen aan de Haagweg en Nieuwe Haagdijk. Verder zijn de bewoners in deze buurt aangewezen op voorzieningen in de wijk Tuinzicht en het winkelcentrum Lunet (hoek Weerijssingel en Lunetstraat). Haagpoort heeft ruim 2.100 inwoners.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 35%
 • De alledaagse arbeider 24%
 • De sociale senior 22%

Beschrijving wijk: West - Heuvel

Heuvel (Breda West) is ook wel bekend als de ’Staatsliedenbuurt’ en is gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In deze wijk is relatief veel groen terug te vinden. Er zijn meerdere projecten voor stedelijke vernieuwing in ontwikkeling. Grote investeringen door de gemeente Breda en diverse woningbouwverenigingen worden nu uitgevoerd. Kleine, donkere woningen worden vervangen door nieuwe, lichtere (koop) woningen echter in architectuur blijft men trouw aan de opzet van de wijk. Tevens worden grote aantallen grotere huurwoningen verkocht. Er is voldoende winkelvoorziening. De wijk Heuvel heeft ca. 6.000 inwoners.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 32%
 • De alledaagse arbeider 27%
 • De sociale senior 23%

Beschrijving wijk: West - Tuinzigt

Tuinzigt (Breda West) is een rustige en gezellige buurt, maar ook één van de oudere buurten van Breda. Deze wijk heeft eind vorige eeuw een complete metamorfose ondergaan. Hierdoor is de aanblik van een groot deel van deze wijk rigoureus veranderd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het winkelcentrum, nieuwe eengezinswoningen, ouderenwoningen, studenteneenheden, buurtcentrum met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en een modern centraal plein. De bewoners waarderen hun woonomgeving. Er wonen ongeveer 6.400 bewoners is deze buurt.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De alledaagse arbeider 39%
 • De actieve trendvolger 24%
 • De sociale senior 14%

Beschrijving wijk: West - Princenhage

Princenhage (Breda West) heeft een oude gezellige dorpskern. Op het dorpsplein (Haagsemarkt) staat onder andere nog een gedeeltelijk middeleeuwse dorpskerk, een hardstenen pomp (1769) en het voormalige raadhuis (1792). Tot voor de gemeentelijke herindeling van 1942 was Princenhage een zelfstandig dorp, daarna is het aan de gemeente Breda toegevoegd. De dorpskern wordt omringd door nieuwbouwbuurten. Princenhage is een relatief rustige en sociaal hechte buurt met een levendig verenigingsleven en er is volop winkelvoorziening. Met ca. 8000 inwoners is Princenhage de op één na grootste wijk van Breda.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • Het gemiddelde gezin 45%
 • De ambitieuze ondernemer 17%
 • De actieve trendvolger 17%

Beschrijving wijk: West - Westerpark

Westerpark (Breda West) is een nieuwbouwwijk met bijna 1.400 woningen. Men startte in het voorjaar van 1996 de bouw. Westerpark kent een aantal woonbuurten, dat qua architectuur zeer verschillend is. Doordat er veel aandacht is besteed aan architectuur en groenvoorziening is het Westerpark een zeer prettige woonomgeving. Voor wat betreft winkelvoorziening zijn de bewoners in deze wijk aangewezen op de aangrenzende wijken Princenhage en Tuizigt. Er wonen ca. 3.500 inwoners mensen in deze buurt.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • Het gemiddelde gezin 42%
 • De actieve trendvolger 24%
 • De sociale senior 20%

Beschrijving wijk: West - Heilaar

Heilaar (Breda West) ligt ten westen van Westerpark. Het is een nieuwe kleine woonbuurt, met veel mooie vrijstaande woningen. Voor wat betreft winkelvoorziening zijn de bewoners van Heilaar aangewezen op de winkels van de buurwijken Princenhage en Tuizigt.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 86%
 • De sociale senior 14%

Beschrijving wijk: West - Effen-Rith

Effen (Breda West) ligt ten zuidwesten van Breda. Het is een groene wijk met veel mooie vrijstaande woningen. Er is één basisschool en voor de rest van de voorzieningen zijn de bewoners van deze wijk aangewezen op de wijk Princenhage of het dorp Rijsbergen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De traditionele plattelandsgenieter 50%
 • De ambitieuze ondernemer 35%
 • De bewuste Bourgondiër 14%

Beschrijving wijk: West - Liesbos

De buurtschap Liesbos (Breda West) ligt rondom de Pastoor van Ars-Kerk (1928). In deze zeer bosrijke omgeving staan veel grote statige vrijstaande woningen. Tevens vindt u in deze mooie omgeving een twee tal café/restaurants, van waaruit u van de mooie omgeving kunt genieten. Liesbos heeft ca. 750 inwoners.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De ambitieuze ondernemer 85%
 • De traditionele plattelandsgenieter 10%
 • De bewuste Bourgondiër 5%
Terug naar Wijken
.company-logo{background:url(/assets/attachments/log.jpg) 0 50% no-repeat;width:235px;height:70px;background-size:contain}.company-logo img{display:none}@media (max-width:725px){.company-logo{height:40px}}