Select-a-House
Ginnekenweg 368
Breda

Tel: 076 - 565 82 88
Mail: info@select-a-house.nl

Breda - Wijk: Centrum

Huren of verhuren in Breda? Op deze pagina leest u alles over de wijk Centrum in Breda. Deze wijk is onderverdeeld in meerdere subgebieden die wij onderstaand voor u beschreven hebben. Per subgebied wordt aangegeven welke type buurtbewoners u kunt verwachten.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze type buurtbewoners verwijzen we u naar deze pagina.

Beschrijving wijk: Centrum - City

City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 85%
 • De zelfbewuste stedeling 7%
 • De sociale senior 4%


Beschrijving wijk: Centrum - Valkenberg

Midden in de wijk Valkenberg (Breda Centrum) ligt het gelijknamige historische park met o.a. vijvers, fonteinen en grasvelden. Het valkenberg is een groenrijke buurt. Er wonen relatief veel alleenstaanden, voornamelijk studenten, ouderen en mensen in de categorie 18-30 jaar. Er zijn net als in de City weinig gezinnen met kinderen. De buurt Valkenberg is er qua voorzieningen de laatste jaren behoorlijk op vooruit gegaan. In de buurt zijn voornamelijk huurwoningen, slechts een kwart zijn koopwoningen. In de buurt zijn verschillende sportmogelijkheden aanwezig. Er wonen ongeveer 1.650 mensen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De zelfbewuste stedeling 40%
 • De actieve trendvolger 25%
 • De sociale senior 11%

Beschrijving wijk: Centrum - Chasse

De buurt Chasse (Breda Centrum) bestaat uit twee delen met een geheel andere sfeer. Ten Oosten van de Vierwindenstraat treft u de Zuidpoort-Passage met de achter een aantal woonstraten. De Zuidpoortpassage grenst aan de Nieuwe Ginnekenstaat èn het van Cootplein. Dit gedeelte heeft veel sfeer dankzij de winkels, restaurants, terrasjes en de architectuur van historisch Breda. Daarnaast ligt een wat oudere binnenstadsbuurt met veel kleine straatjes. Ten westen van de Vierwindenstaat ligt het ruim opgezette Chassé Park (ca. 13 ha.) met 'levende parken en pleinen'. Dit is een nieuwe woonwijk met ongeveer 600 koopwoningen en 100 huurwoningen. Er zijn een aantal hoge gebouwen met zogenaamde (park)appartementen gebouwd. Aan de rand van het Chassé Park is, in de voormalige Kloosterkazerne en het Holland Casino gevestigd. Aan de andere kant ligt de poptempel Mezz. In Chasse wonen ruim 2600 mensen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 77%
 • De sociale senior 14%
 • De bewuste Bourgondiër 4%

Beschrijving wijk: Centrum - Fellenoord

De voormalige volkbuurt Fellenoord (Centrum Breda) is in de jaren tachtig van de vorige eeuw helemaal opnieuw opgebouwd; het woongedeelte is dicht bebouwd. Er is een duidelijke scheiding tussen het niet-gerenoveerde deel en het gebied waarvan de woningen in de jaren ’80 in het kader van de stadsvernieuwing zijn vervangen door nieuwbouw. In deze buurt zijn nog (delen van) straatjes te zien met een prachtig historische uitstraling. In Fellenoord is sprake van sterke familiebanden en een sterke buurtgebondenheid. Fellenoord heeft ongeveer 1.500 inwoners.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 84%
 • De sociale senior 10%
 • De zelfstandige student 3%

Beschrijving wijk: Centrum - Schorsmolen

De buurt Schorsmolen (Breda Centrum) kan je in twee gedeelte verdelen. Deze gedeeltes hebben een compleet andere sfeer, namelijk de levendige en sfeervolle Haagdijk, met veel winkels en hier en daar prachtige historische panden. Deze straat komt uit op de zeer sfeervolle haven van Breda en de historische binnenstad. Het andere deel bestaat uit een dicht bebouwde woonbuurt. Deze binnenstadsbuurt wordt gedomineerd door grote middelhoge woningcomplexen, gebouwd in de jaren negentig. Dit deel heeft een stenige uitstraling door het gebrek aan groenvoorzieningen en de vele hoogbouw. Er is weinig sociale binding in dit deel van de buurt. Veel bewoners in Schorsmolen vallen onder de categorie ‘starters’, wat de buurt het karakter van een doorstroom buurt geeft. Schorsmolen kent het hoogste percentage alleenstaanden van Breda (65%) en veel tweepersoonshuishoudens. Schorsmolen heeft ca. 2.900 inwoners.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actie trendvolger 74%
 • De sociale senior 20%
 • De zelfbewuste stedeling 4%

Beschrijving wijk: Centrum - Station

De Spoorbuurt ofwel Station (Breda Centrum) ligt tussen de Singel en het spoor. Deze buurt grenst aan het prachtige park Valkenberg, waardoor deze buurt wat wordt afgescheiden van de rest van de binnenstad. De meeste woningen zijn in de 19e eeuw gebouwd. Er wonen overwegend gezinnen die goede onderlinge contacten onderhouden. In het westelijke deel van de spoorbuurt wonen voornamelijk ‘starters’. Het oostelijke deel van de buurt wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door de Oranjeboom Bierbrouwerij. Er is een supermarkt in deze buurt. Er wonen ca. 1.100 mensen.

Hieronder worden de drie meest voorkomende type buurtbewoners beschreven. Omdat deze typering gebaseerd is op gemiddeldes of stereotypes, is het goed mogelijk dat u zich in geen enkele beschrijving herkent.

 • De actieve trendvolger 63%
 • De zelfbewuste stedeling 19%
 • De zelfstandige student 16%

Terug naar Wijken

.company-logo{background:url(/assets/attachments/log.jpg) 0 50% no-repeat;width:235px;height:70px;background-size:contain}.company-logo img{display:none}@media (max-width:725px){.company-logo{height:40px}}